کجایی

عکس نوشته

عشقی زیبا که از دوری یار گله مند است و انتظار دیدار آن را دارد

تو مهتابی، نسیم آشنایی

دلم در سینه می لرزد، کجایی

تو را چون آرزوها دوست دارم

چنان تصویر رویایی طلایی

منبع : axmax98.ir