عکس نوشته عاشقانه و دوست داشتن

1272

كساني كه سليقه موسيقيايي مثل هم دارند
انگار روحشان با هم پيوند خورده
@axmax98

 

 

1275

تمام درد های یک زن …
با عشق درمان می شود
@axmax98

 

 

1278

عشق واقعی چیزی نیست جز…
لذت بردن از تک تک لحظات ساده با هم بودن
به هر شکل، در هرجا و در هر سنی
@axmax98

 

 

1283

دوست داشتن
تنها دینی است
که پیغمبرانش، زنهایند
👉 @axmax98