عکس نوشته زندگی و انسانیت و موفقیت

1285

سعی کنیم
هر کدوممون به هر نحوی که بلدیم
باعث زیباتر شدن دنیا و زندگی بشیم
@axmax98

 

 

1284

ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ ﻧﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ
ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺑﺸﻮﺩ
ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ ﺷﺎﺩ ﺑـﺎﺷند ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪ
“ﺍﺭﺯﺵ” ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻧﻪ
“ﻗﯿﻤﺖ” ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ.
@axmax98

 

 

1281

هرگز  برای عاشق شدن،
منتظرِ باران و بابونه نباش!
گاهی در انتهای خارهای يک کاکتوس،
به غنچه‌ای می رسی که
زندگي ات را روشن میکند
@axmax98

 

 

1280

امیدوارم هر جا که میروی؛
یک نفر مثل خودت سر راهت باشد
بنگر که برای تو دعاست یا نفرین
@axmax98

 

 

1277

انسان موفق کسی است
که درتاریکی دنبال شمع بگردد
نه اینکه منتظربنشیند تاصبح شود
@axmax98

 

 

1276

این شمایید که با رفتارتون…
مسیر زندگیتون رو مشخص میکنید
@axmax98