عکس نوشته جهان بینی و لبخند و زندگی

1426

هر کسی هم که تنهایت بگذارد،
او هرگز رهایت نمی کند.

دستان خداوند
همیشه بر شانه های توست!
وقتی خدایی این چنین
بزرگ و توانا پشتیبان توست،
چگونه می توانی غمگین باشی؟
@axmax98

 

 

1427

دنیا مثل یک مار است که

ظاهر زیبا و باطن مملو از

زهر کشنده دارد….

عاقلان از او می هراســـند…

جاهلان به سویش می شـــتابند.

@axmax98

 

 

1429

جرم
این است که ندانیم
زندگی خیلی ساده تر از این هاست
که ما فکر می کنیم.
@axmax98

 

 

1434

یه زندگی بساز
که درونت حس خوبیو ایجاد کنه،
نه اینکه فقط از بیرون
خوب به نظر بیاد….
@axmax98

 

 

1437

‏مردهای مرد
‏نمیمرند
‏فقط یک جایی
‏تمام میشوند
@axmax98

 

 

1438

در این عصر دل انگیز
آرزو می‌کنم
کلبه دلتاڹ
همیشه آرام باشه
و شادی و برڪت
مثلِ باراڹ
از آسماڹ براتون بباره
@axmax98

 

 

1439

قانون کائنات اینه که:

حالت که خوب باشه ،

اتفاقهای خوب برات بیوفته…

حال دلتون خوب!!!
@axmax98

 

 

1449

تمام علم و دانشِ دنیا،

بدون اقدام به « عمــــل »

فاقد ارزش هستند.
@axmax98

 

 

1452

هر متاعی به وقت کمیاب شدن، ارزش می‌یابد؛ به غیر از “دانش” که هنگام فراوانی، ارزشمندتر گردد.
@axmax98

 

 

1455

‏زمان شما محدود است،

آن را در زندگی دیگران هدر ندهيد !
@axmax98