عکس نوشته گذشته و سختی و پوچی و اشک

1637

فردا و دیروز با هم دست به یکی کردند،
دیروز با خاطراتش مرا فریب داد،

فردا با وعده هایش مرا خواب کرد،
وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود
@axmax98

 

 

1639

از آن نترس
که های و هوی دارد

از آن بترس
که سر  به توی دارد
@axmax98

 

 

1640

سخت است برای کسی که آتش گرفته
توضیح بدهی که نباید بِدَوَد . . .
@axmax98

 

 

1643

چه بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبود
و چه بسیار لباس ها دیدم که درونش انسانی نبود . . .
@axmax98

 

 

1644

تلخ ترین اشکهایی که بر مزار رفتگان ریخته می شود
به علت کلمات ناگفته و کارهای انجام نگرفته است
@axmax98

 

 

1647

ندارم وحشی از یوز و ببر و حمله شیران
از آن گرگی که میپوشد لباس میش میترسم . . .
@axmax98

 

 

1648

سکوت دوستی است که هرگز خیانت نمی‌کند . . .
@axmax98

 

 

1655

دوستی بیش از اندازه
همانند دشمنی ترسناک است . . .
@axmax98

 

 

1657

هر وقت داشتی یه آدمـــــی رو تو ذهنت بـــزرگ می کردی
جا واســـه پشیمونی هم بذار . . .
@axmax98

 

 

1658

از دشمنی نترس ک اشکارا برتو حمله میکند
از دوستی بترس که تو را فریبکارانه دراغوش میگیرد
@axmax98

 

 

1660

شرمنده می کند فرزند را ، دعای خیر مادر
در کنج خانه ی سالمندان . . .
@axmax98

 

 

1661

خیلی اشتباه کردیم
به خیلیا گفتیم رفیق
@axmax98

 

 

1665

آدم بی مغز و پرگو
چون آدم ولخرج و بی سرمایه است . . .
@axmax98

 

 

عکس نوشته فریب ، عکس نوشته ترس ، عکس نوشته آتش ، عکس نوشته انسانیت ، عکس نوشته اشک ، عکس نوشته وحشت ، عکس نوشته سکوت ، عکس نوشته دشمنی ، عکس نوشته پشیمانی ، عکس نوشته فریبکار ، عکس نوشته شرمندگی ، عکس نوشته نارفیق ، عکس نوشته پرحرفی