متنفرم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/46.jpg

من ؛
از این منـی ،
که هر لحظه دلتنگِ توست …
مُتنفـــــــــرم !

چقدر سخت است آخر من فقط در کنار تو معنا می شدم حالا تو رفته ای پس حالا من چه کنم چگونه معنا شوم بی تو.