ساحل آرامش

816

مثل ساحل آرام باش
خواهی دید که دیگران
مثل دریا بیقرارت می شوند
@axmax98

عاشقانه ساده

عاشقانه ساده

– داره بارون مياد
+ می‌خواى برسونمت؟
– ماشين دارى؟
+ نه
– چتر داری؟
+ نه
– پس چی داری؟
+ دوستت دارم …
@axmax98

دورهمی

دورهمی

لحظه های کنار هم بودن
به عمر اضافه میشن
باقی لحظه ها به سن

لحظه های با هم بودن رو
دوست بداریم و قدر بدونیم
@axmax98

کوزه و روزی خدا

کوزه و روزی خدا

به حکیمی گفتند:

از زور گرسنگی مجبورشدیم کوزه سفالین یادگار سیصد ساله ی
اجدادمان رابفروشیم

حکیم گفت:
خدا روزیتان را سیصدسال پیش کنار گذاشته و اینگونه ناسپاسی میکنید⁉️

@axmax98