رنج حسادت

823

حسادت احساس وحشتناکی است.
به هیچ یک از رنج ها شبیه نیست،
زیرا در آن هیچ گونه شادی یا حتی
غم واقعی وجود ندارد.
فقط رنج می دهد و بس.
@axmax98

زندان افکار

820

بزرگترین زندان انسان
افکار محدودش است
هرچه تفکر محدودتر باشد
میله‌های زندان قطورتر خواهد شد!
@axmax98

ساحل آرامش

816

مثل ساحل آرام باش
خواهی دید که دیگران
مثل دریا بیقرارت می شوند
@axmax98

عاشقانه ساده

عاشقانه ساده

– داره بارون مياد
+ می‌خواى برسونمت؟
– ماشين دارى؟
+ نه
– چتر داری؟
+ نه
– پس چی داری؟
+ دوستت دارم …
@axmax98

دورهمی

دورهمی

لحظه های کنار هم بودن
به عمر اضافه میشن
باقی لحظه ها به سن

لحظه های با هم بودن رو
دوست بداریم و قدر بدونیم
@axmax98

کوزه و روزی خدا

کوزه و روزی خدا

به حکیمی گفتند:

از زور گرسنگی مجبورشدیم کوزه سفالین یادگار سیصد ساله ی
اجدادمان رابفروشیم

حکیم گفت:
خدا روزیتان را سیصدسال پیش کنار گذاشته و اینگونه ناسپاسی میکنید⁉️

@axmax98