شب بخیر

1166

کمترین مهربانی ایـن اسـت
کـه در انتهای شـب
برای آرامش دیگـران
دعا کنیـم…

شبتـون آروم
@axmax98

شب بخیر و ماه

1089

شب ها نور ماه
در چشم تو مے درخشد
شب بخیر هایت
ماه آسمان را براے من
روے زمین مے آورد
@axmax98

 

 

1094

شب
چه حکایت قشنگیست…
آدم را وادار به فکر کردن
به آنهایی میکند که عزیزند

شبتون آروم
دلتون پر از زیبایی
@axmax98

 

 

1109

جز خدا کیست

که در سایه مهرش برویم
رحمت اوست

که هر لحظه
پناه من و توست

شبتون آروم ودر پناه خدا
@axmax98

دلتنگی و خدا

974

دلتنگی هایت را به خدا بسپار
و آسوده بخواب
چرا که
خدا تمام شب بیدار است
@axmax98

آغوش یار

826

آغوش تو که باشد
خواب دیگر بهانه‌ای
برای خستگی نیست
و تپش‌های قلبت
می‌شود لالایی کودکانه‌ام
کنارم بمان!
@axmax98

وقتی می گویی شب بخیر

496

شب بخیرت به دلم آرامش تزریق میکند از این آرامش هایی که دلم نمی خواهد دیگر در کنارت از خواب بیدار شوم