دوستت دارم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2017/01/136.jpg

نه طبق ِ مُد دوستت دارم

نه به حکم سنت!

همه چیز بنا بر فطرت است

“خوب ها”

دوست داشتنی اند مثل

” تـــــــــــو “

می ترسم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/42.jpg

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد

بوی تنت را بگیرد

آغوشت را از من بگیرد

چه احساس مبهمی است حسادت !

ترس از دست دادن معشوقه خود و خیانت او در برابر عشقش که می توان گفت بدترین حس در دوران عاشقی می باشد

عاشقی و تنهایی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/197.jpg

وقتی همه رو شبیه اون میبینی یعنی “” عـــاشـــــــــــــــــــــــقی “” ….

وقتی اونو شبیه همه میبینی یعنی “” تنــــهایــــــــــــــــــــی …!!!

دوری و دوستی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/52.jpg

ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ : “ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺳــــﺘﻲ”
ﻳﺎ ﻃﻌــــﻢ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻧﭽﺸﻴـﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻳﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﻭﺭﻱ ﻧﮑﺸﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ . . .

از تمام اتفاقات اطرافم بهانه جویی می کنم ولی همه بهانه ام نبود تو در کنارم است. در کنارت که باشم از هر بلایی هم برایم پیش بیاید بهانه ای ندارم.

دوست داشتن

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/44.jpg

اگه یه روز یکی با همه ی قلبش
دوست داشت
حواست باشه
تو خاص نیستی
اونه که آدم کمیابیه
مواظبش باش . . .

اگه روزی یکی بود که با همه ی کارات عاشقانه دوست داشت به خودت نگو چقدر خوبم که این با همه کارایی که می کنم بازم دوسم داره. قدر خوب بودنشو بدون این آدما خیلی کم پیدا میشه.

آدم برفی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/124.jpg

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست..

اگر برف بیاید هست..

اگر برف نیاید نیست..

مثل دنیای مــن

اگر تــو باشی هستم

اگر نباشی نیستـــــــــــــــــم …