احساسات

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/7.jpg

سخت ترین کار اینه که
وقتى احساسات از هر طرف بهت فشار میارن
خودتو مجبور کنى که منطقى فکر کنى …

بدترین و دشوارترین دوراهی زندگی دوراهی انتخاب میان عقل و احساس است هر کدام را انتخاب کنی دیگری تو را نابود خواهد کرد.

تنهایی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/6.jpg

تنهایی
زخم روشنی است
چون “ماه”
بر دل سیاه من …

عاشقی تنها در حالیکه به ماه خیره گشته در حال تفکر به معشوق خود است که در این حالت ماه را معشوقه ی خود میبیند پس از دیدن آن سیر نمی گردد.

چند قطره اشک

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/72.jpg

هر وقت گریه می کنم، سبک می شوم؛ عجب وزنی دارد چند قطره اشک …!

اشک ریختن برای اتفاقات ناگوار زندگی باعث سبک شدن ذهن و باز شدن افکار و راه حلی برای ادامه دادن به زندگی پیدا می شود.

ماهی کوچکی که دلش دریا بود

عکس مکس
 

کاش می توانست

به رود بیندازد خودش را

ماهی کوچکی که

دلش دریا بود و

خانه اش برکه.

خوبی های بی پایانی که در دل بسیاری است و بنا به شرایط اجتماعی خود نمی توانند آنها را با سایرین قسمت کنند و خود نیز از آن بهره ای نمی برد.

بچه که بودم

http://axmax98.ir/pic/axmax98-1.jpg
عکس مکس

بچــه کــه بـــودم
توت فــرنـــگی خیــلی دوست داشتـم ، خیلی زیاد
برا همـــین یه شب توت فرنگی هامو بردم تو تـــخــــت خواب ، که مثلا پیش خودم بخوابن ، بچه بودم دیگه
اما صبح که بیدار شدم دیدم همه ی توت فرنگی هام له شدن
“اونوقت بود که فهمیدم چیزی که دوسش دارمو نباید ببرم تو تخت خواب خراب میشه”
وقتی مدرسه میرفتم
یه آبرنگ داشتم خیلی دوسش داشتم و به همه همکلاسی هام نشونش میدادم
اما یه روز دیدم که تو کیفم نیستو هیچوقت معلوم نشد کی اونو برداشته
اونوقت فهمیدم که اونیکه دوسش دارمو نباید به کسی نشون بدم
چون ممکنه ازم بدزدنش
وقتی یه نفرو دوست داشتم همیشه بهش میگفتم که دوستش دارم
و به خاطرش هر کاری میکنم اما وقتی دیدم داره ازم دور میشه
فهمیدم نباید بهش بگم دوستش دارم وگرنه از دستش میدم
برا همین دیگه نگفتم دوستش دارم آزاد گذاشتمش
به کسی هم نشونش ندادم که ازم بدزدتش
نگران از دست دادنش نشدم که از دستم بره
اما یه روز که برگشتم
بهش نگاه کردم و دیدم سرش با کسی دیگه گرمه
و منو فراموش کرده
هیچوقت نفهمیدم اونیکه دوستش دارمو چه جوری نگه دارم.

👉 http://telegram.me/axmax98
👉 WebSite: http://www.AxMax98.ir
http://axmax98.ir/pic/axmax98-1.jpg

یک فنجان قهوه دونفره

عکس مکس
 

گاهی اوقات خوردن یک فنجان قهوه داغ دونفره
طوری آرامش بخش است که هیچ کس نمی تواند در آن لحظه
همچون آرامشی را در تو ایجاد کند.