هرگز تسلیم نشو

848

هرگز تسلیم نشو،
سرباز پیاده در شطرنج اگر تا آخر ادامه بدهد

وزیر می شود
@axmax98

حاله خوب

846

تو هر سن و سالی که هستی
همیشه کارهایی رو انجام بده
که حالت و بهتر میکنه
@axmax98

ریموت زندگی

828

زندگی ریموت نداره،
پاشو خودت کانال زندگیتو
عــوض کـن….
هميـن امروز ، هميـن حالا
@axmax98

کاکتوس بودن

825

کاکتوس بودن هم بد نیس،
نیاز ب نوازش کسی نداری،
وقتی هم که یکی بخواد نوازشت کنه
انقد خار داری که کسی سمتت نیاد؛
ولی درونت نرم نرمه،
@axmax98

عکس پروفایل – فاز غمگینم

عکس پروفایل
عکس پروفایل

مخصوص پروفایل
(((   فاز غمگینم   )))
#عکس_پروفایل

axmax98.ir

عکس مخصوص پروفایل تلگرام ، گرد و دایره ای شکل با فونتی زیبا ، در عین سادگی زیبایی خیره کننده ای دارد ، امیدواریم مورد استقبال قرار گیرد.