هرگز

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/91.jpg

هرگز برای کسی که شما را اذیت می کند گریه نکنید… در عوض لبخند بزنید و به او بگویید، ممنون بخاطر اینکه به من فرصت دادی تا کسی بهتر از تو را پیدا کنم!

نگران فردا نباش

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/45.jpg

چـــایــت را بــــنوش ..
نگــــرانِ فـــــردا نــــــباش !
از گنــــدمـــزارِ مـن و تــــو ..
کـــاهــی مــی مــانـــد !
بـــــــرایِ بـــــادهــــا

همواره این را بیاد داشته باش که آخر تمام این همه بگیر و ببند و درگیری و سختی از ما جز مشتی خاک باقی نمی ماند پس به قول سهراب : تا شقایق هست زندگی باید کرد.

پایان من

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/41.jpg

یک روز می رسد که یک ملافه ی سفید پایان می دهد  ولی من تکرار نمی شوم روزی که همه به خنده های بلندم به بازیگوشی هایم به شیطنت هایم با دیدن عکسم می گویند دیوانه دلمان برایت تنگ شده

در این دنیا بالاخره هر چیزی از بین می رود اما قدرش را نمی دانیم تا آن را از دست بدهیم چه زمانه ی جالبیس.

ساحل

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/18-1.jpg

مثل ساحل آرام باش…
خواهی دید که دیگران
مثل دریا بی قرارت می شوند

همچون صخره های ساحل باید مقاوم بود و در مقابل سختی ها نشکست ولی هر چقدر هم که سر سختی کنی آخر شکل موج ها خواهی شد.