دریای چشمانت

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/12.jpg

کاش می شد در سایه ی مژگانت
لحظه ای هر چند کم به تماشای دریای خوشرنگ چشمانت می نشستم

معشوقه ای که تنها در آرزوی دیدار چشمان عاشق خود است و این آرزو به بزرگترین حسرت زندگی اش تبدیل گردیده است.

 

موهات

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/11.jpg

دوباره تو باد موهاتو رها کن
منو راهی شب قصه ها کن

عاشق همواره دوست دارد گیسوان یار خود را به شکلی پریشان و در حرکت میان باد ببیند و این را از معشوقه اش طلب می کند.

خواب

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/10.jpg

چند شبیست كه بی اجازه
به خوابم می آیی
خوابم را رنگی میکنی
ولی روزم را سیاه …!

همواره شبانه روز به تو می اندیشم به این امید که شبانه باز هم تو را در خواب ببینم و دوباره حالم بشود همان که دیروز بود بدتر از قبل ……

 

باران

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/9.jpg

باران کـه ميبـارد دلـم بـرايت تنـگ تـر مي شـود

راه مي افـتم بـدون ِ چـتـر…

همواره برای یک عاشق واقعی قدم زدن زیر باران یک کار رویایی بوده و هست حال آن که بدون چتر باشد و خیسی باران  وی را در عشق معشوق غرق سازد.

زیبایی چشمانت

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/8.jpg

اندوه من اینست ، که در دفتر شعرم
یک بیت ، به زیبایی چشم تو ندارم

چشمان یار برای معشوقش همواره همچون ستاره ای درخشان در آسمان تنهاییش است و با آن همچون مشعلی از تنهایی هایش به سمت روشنایی و خوشبختی می رود.

احساسات

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/7.jpg

سخت ترین کار اینه که
وقتى احساسات از هر طرف بهت فشار میارن
خودتو مجبور کنى که منطقى فکر کنى …

بدترین و دشوارترین دوراهی زندگی دوراهی انتخاب میان عقل و احساس است هر کدام را انتخاب کنی دیگری تو را نابود خواهد کرد.

تنهایی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/6.jpg

تنهایی
زخم روشنی است
چون “ماه”
بر دل سیاه من …

عاشقی تنها در حالیکه به ماه خیره گشته در حال تفکر به معشوق خود است که در این حالت ماه را معشوقه ی خود میبیند پس از دیدن آن سیر نمی گردد.

تو

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/5.jpg

“ ﺷﻤﺎ ”
ﮔﺮﭼﻪ ﻭﺍﮊﻩ ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ ﺳﺖ
ﻭﻟﯽ
“ ﺗﻮ ” ﺷﺪﻥ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍهد
که تو داری . . .

احساس صمیمیتی که بعد از آشنایی به دو نفر انسان عاشق ایجاد می شود نه تنها خارج از محدوده ی احترام نیست بلکه اوج عزت و بزرگی است

پاییزتون قشنگ

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/Screenshot_2016-09-22-12-23-119.jpg

امسال

از پاییز نمی ترسم

از عصر خیابان ولیعصر

از هواهای دو نفره

امسال

قول دادی با چشمانت

نیمه ی پر پاییز را نشانم بدهی…

 

میدانم پاییز امسال می آیی و باهم بهترین پاییز را می سازیم من و برگ های رنگی منتظرت هستیم