پاییز در راه است

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/Screenshot_2016-09-22-00-33-001.jpg

پاییز در راه است

ابرها کم کم می آیند

کوچه ها یک بند می خندند

خیابانها پر از عاشقانه

و پاییز را بیش از آنچه که هست

دوست داشتنی میکند

یک موسیقی آرام بخش که صدای

خش خش برگ های زیر قدمت باشد

بن بست

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/2.jpg

من به بن بست نرسیدم راهمو کج کردم
با تو مشکلی ندارم با خودم لج کردم
دنبال راه فرارم ازتو  نه از این جا
می دونی فایده نداره بسه دیگه رویا ….

عاشقی که در میان راه به مسیر سختی بر میخورد و مجبور به تغییر مسیرش شده اما نمی خواهد دل معشوق خود را بشکند.

 

زمستان

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/1.jpg

به زمستان فکر می کنم و
نداشتنت
فکرِ شبهای بلندش
تنم را می لرزاند

چند قطره اشک

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/72.jpg

هر وقت گریه می کنم، سبک می شوم؛ عجب وزنی دارد چند قطره اشک …!

اشک ریختن برای اتفاقات ناگوار زندگی باعث سبک شدن ذهن و باز شدن افکار و راه حلی برای ادامه دادن به زندگی پیدا می شود.

عشق آدم را داغ می کند

عکس مکس
 

عشق آدم را داغ می کند.و دوست داشتن آدم را پخته…هر داغی یک روز سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود…

تب عشق روزی فروکش می کند و فقط علاقه قلبی که به شخص مقابل داری می ماند . تصمیم زندگی را از روی آن علاقه باید گرفت، نه حرارت لحظه ها…

منبع : a  x  m  a  x  ۹  ۸  .  i  r

گریه به اشک نیست

عکس مکس
 

گریه

به اشک نیست

پراندن سنگ است

گاهی

بر سطح رود.

ابراز ناراحتی مردم انواع بسیاری دارد که یکی از آنها اشک ریختن است. پس کسی را که دوستش داریم نرنجانیم چون اشکش جاری نشده دلیل به شکسته شدنش نیست.

ماهی کوچکی که دلش دریا بود

عکس مکس
 

کاش می توانست

به رود بیندازد خودش را

ماهی کوچکی که

دلش دریا بود و

خانه اش برکه.

خوبی های بی پایانی که در دل بسیاری است و بنا به شرایط اجتماعی خود نمی توانند آنها را با سایرین قسمت کنند و خود نیز از آن بهره ای نمی برد.