احساسات

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/7.jpg

سخت ترین کار اینه که
وقتى احساسات از هر طرف بهت فشار میارن
خودتو مجبور کنى که منطقى فکر کنى …

بدترین و دشوارترین دوراهی زندگی دوراهی انتخاب میان عقل و احساس است هر کدام را انتخاب کنی دیگری تو را نابود خواهد کرد.

تنهایی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/6.jpg

تنهایی
زخم روشنی است
چون “ماه”
بر دل سیاه من …

عاشقی تنها در حالیکه به ماه خیره گشته در حال تفکر به معشوق خود است که در این حالت ماه را معشوقه ی خود میبیند پس از دیدن آن سیر نمی گردد.

تو

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/5.jpg

“ ﺷﻤﺎ ”
ﮔﺮﭼﻪ ﻭﺍﮊﻩ ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ ﺳﺖ
ﻭﻟﯽ
“ ﺗﻮ ” ﺷﺪﻥ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍهد
که تو داری . . .

احساس صمیمیتی که بعد از آشنایی به دو نفر انسان عاشق ایجاد می شود نه تنها خارج از محدوده ی احترام نیست بلکه اوج عزت و بزرگی است

پاییزتون قشنگ

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/Screenshot_2016-09-22-12-23-119.jpg

امسال

از پاییز نمی ترسم

از عصر خیابان ولیعصر

از هواهای دو نفره

امسال

قول دادی با چشمانت

نیمه ی پر پاییز را نشانم بدهی…

 

میدانم پاییز امسال می آیی و باهم بهترین پاییز را می سازیم من و برگ های رنگی منتظرت هستیم

پاییز در راه است

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/Screenshot_2016-09-22-00-33-001.jpg

پاییز در راه است

ابرها کم کم می آیند

کوچه ها یک بند می خندند

خیابانها پر از عاشقانه

و پاییز را بیش از آنچه که هست

دوست داشتنی میکند

یک موسیقی آرام بخش که صدای

خش خش برگ های زیر قدمت باشد

بن بست

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/2.jpg

من به بن بست نرسیدم راهمو کج کردم
با تو مشکلی ندارم با خودم لج کردم
دنبال راه فرارم ازتو  نه از این جا
می دونی فایده نداره بسه دیگه رویا ….

عاشقی که در میان راه به مسیر سختی بر میخورد و مجبور به تغییر مسیرش شده اما نمی خواهد دل معشوق خود را بشکند.

 

زمستان

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/1.jpg

به زمستان فکر می کنم و
نداشتنت
فکرِ شبهای بلندش
تنم را می لرزاند