پاییز در راه است

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/Screenshot_2016-09-22-00-33-001.jpg

پاییز در راه است

ابرها کم کم می آیند

کوچه ها یک بند می خندند

خیابانها پر از عاشقانه

و پاییز را بیش از آنچه که هست

دوست داشتنی میکند

یک موسیقی آرام بخش که صدای

خش خش برگ های زیر قدمت باشد

کوتاهی عمر

عکس مکس
 

حسی رویایی که در هنگام دیدن روی عشق خود به شما منتقل می شود و از گرفتن آن حس هرگز خسته نمی شوید. چون عشق اینگونه است.

ادامه خواندن “کوتاهی عمر”

یک فنجان قهوه دونفره

عکس مکس
 

گاهی اوقات خوردن یک فنجان قهوه داغ دونفره
طوری آرامش بخش است که هیچ کس نمی تواند در آن لحظه
همچون آرامشی را در تو ایجاد کند.