به احترام زندگی مهربان بمانيم ……..

 

1067به احترام زندگی مهربان بمانيم
هر جا قلبی مهربان
در حالِ تپیدن است
بهشتی زیبا
در حال روییدن است
👉 @axmax98

فصلها برای درختان هرسال تکرارمی‌شود……

1061

فصلها برای درختان
هرسال تکرارمی‌شود
اما فصلهای زندگی انسان تکرارشدنی نیست!
تولد
کودکی
جوانی
پیری
و دیگر هیچ…
امروزت را دریاب
👉 @axmax98

آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند.

502

انسان های حقیر به جای انجام کارهای بزرگ و درست دست به ایرادگیری از کارهای دیگران می زنند .

دلم پرواز میخواهد !

 
501چقدر سخت است زندگی در شرایطی که همه چیز و همه کس در آن مایه ی زجر تو اند و چه شیرین مرگی که رهایی از این ها باشد .

پیر شدن دقیقا از جایی شروع میشه

495

پیر شدن دقیقا از جایی شروع میشه
که شب ها جای رویا پردازی برای آینده
با خاطرات گذشته خوابت ببره

الهی در سکوت شب ذهنم را آرام کن

493

الهی در سکوت شب ذهنم را آرام کن
ومرا در پناه خودت به دور از هیاهوی این جهان بدار
الهی شبم را با یادت بخیر کن