دلم پرواز میخواهد !

 
501چقدر سخت است زندگی در شرایطی که همه چیز و همه کس در آن مایه ی زجر تو اند و چه شیرین مرگی که رهایی از این ها باشد .

مرد

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/114.jpg

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند

گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

زندگی ام

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/47.jpg

از همان روزی که پایت را از زندگی ام پس کشیدی
زندگی ام دگر پا نگرفت !

بعد از رفتنت از زندگیم دیگر توانایی کارای خود را با ذهن آرام ندارم و نمیتوانم به خوبی فکر کنم و تو را در لحظه لحظه زندگی به تصویر نکشم

از جایی به بعد

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/82.jpg

از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی ، پیر میشی
از یه جایی به بعد دیگه خسته نمیشی ، می بُری
از یه جایی به بعد هم دیگه تکراری نیستی ، زیادی‌ هستی

در بعضی از روداد های زندگی برای دیدن بهتر است زاویه ی دیدمان را تغییر دهیم آنگاه متوجه خواهیم شد که همه چیز آن طور که ما می پنداشتیم نبوده.

مرگ

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/86.jpg

غیر از “مرگ”
چیز دیگری جدایمان نمی کند
این قرار ِ اول من و تو بود
بعد ، ما “جدا” شدیم
“مرگ” “دیر” کرده بود . . .

قرار بود چیزی بینمان نیاید که ما را جدا کند به جز مرگ ولی فکر کنم مرگ کمی تاخیر دارد.

چه تلخه

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/59.jpg

ﭼﻪ ﺗﻠﺨﻪ
ﺧــــــــــــــــﻮﺩﺕ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺸﯽ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﯼ
ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻧﯿﺎﺩ

امان از این دل که هیچ وقت با من همراه نبود آن موقعی که نباید می آمد آمد حالا که باید از این جا رفت نمی آید امان از این دل.