دوستت دارم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2017/01/136.jpg

نه طبق ِ مُد دوستت دارم

نه به حکم سنت!

همه چیز بنا بر فطرت است

“خوب ها”

دوست داشتنی اند مثل

” تـــــــــــو “

دوستت دارم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/101.jpg

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم …
تنها یک جمله : هنوزم دوستت دارم !

هنوز هم دوستت دارم اصلا ماجرای عجیبی است مگر می شود تو را دوست نداشت یا اصلا غیر از تو را دوست داشت.

سخت گیر

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/84-1.jpg

همه می گویند “سخت گیر”م!
راست می گویند
همین است که انقدر “سخت”
به تو “گیر” داده ام . . .

تنها دلیلی که تورا می خواهم این است که تو را می خواهم و فکر نمی کنم برای خواستنت دلیلی منطقی تر از این داشته باشم.

با تو

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/29-1.jpg

با فکر تو راهی میشم تو هر خیابون
دنبال رد پای تو به زیر بارون

با فکر تو راهی میشم تو هر خیابون
دنبال رد پای تو به زیر بارون
این شهر بعد تو برام بد جوری سرده
نیستی و این دوری منو دیوونه کرده
نیستی و خاطرت هنوز برام عزیزه
اون کوهی که پشت تو بود داره میریزه
دائم زمین می خورم و زخمی پاهام
بعد تو من تنها ترین آدم دنیام.

متنفرم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/46.jpg

من ؛
از این منـی ،
که هر لحظه دلتنگِ توست …
مُتنفـــــــــرم !

چقدر سخت است آخر من فقط در کنار تو معنا می شدم حالا تو رفته ای پس حالا من چه کنم چگونه معنا شوم بی تو.

احساسات

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/7.jpg

سخت ترین کار اینه که
وقتى احساسات از هر طرف بهت فشار میارن
خودتو مجبور کنى که منطقى فکر کنى …

بدترین و دشوارترین دوراهی زندگی دوراهی انتخاب میان عقل و احساس است هر کدام را انتخاب کنی دیگری تو را نابود خواهد کرد.