http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/59.jpg

۹۰% وقت درس خوندن من

هنگام نیگا کردن به این که

((چقد مونده جزوه تموم شه))تلف میشه…

وقتی به خواندن درس می نشینید عجله برای تمام شدنش شما را به چک کردن این که چه مقدار از درس مانده تا تمام شود وادار می کند و مدت زمانی که به چک کردن آن می پردازید بیشتر از مدت خواندن درس می باشد.

یخچال

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/81.jpg

روز انتقام نزدیکه
یه روز میاد که یخچال میاد در اتاقمونو هی باز میکنه ، هی میبنده
بعلههههه

حالا یخچال رو میشه یه کاریش کرد یه وقت باقی لوازم خونه نخوان انتقام بگیرن.

آسانسور

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/57-1.jpg

استقاده از آسانسو در فیلم ها چه ایرانی چه خارجی!
یارو باعجله میره سمت آسانسور و فقط دکمشو میزنه بعد از پله ها میره بالا!!

در تمام فیلم های سینما و تلویزیون کسانی که با عجله از ساختمان بیرون می خواهند بیایند یا به سرعت خود را به بالای آن برسانند اول دکمه آسانسور را می زنند پس از اندکی مکث با پله بالا یا پایین می روند.