http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/59.jpg

۹۰% وقت درس خوندن من

هنگام نیگا کردن به این که

((چقد مونده جزوه تموم شه))تلف میشه…

وقتی به خواندن درس می نشینید عجله برای تمام شدنش شما را به چک کردن این که چه مقدار از درس مانده تا تمام شود وادار می کند و مدت زمانی که به چک کردن آن می پردازید بیشتر از مدت خواندن درس می باشد.

رسیدن به خدا

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/111.jpg

برای رسیدن به خدا ، نه کتابی نیازاست و نه راهنمایی
فقط کافی است: شعاع مهربانیت را روز به روز بیشتر کنی ،
آنقدر که روزی بتوانی همه را در آن جای دهی ،
آن وقت تا خدا فاصله ای نیست . . .

تنهایی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/36.jpg

چه درونم تنهاست و در این تنهایی

شاخه ی خشک نگاهم گل چشمانت را می جوید

در تنهایی خود به دنبال گوشه چشمی از نگاهت هستم تا عشق خود را با تو تقسیم کنم.

تعریف و انتقاد

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/229.jpg

كسی‌ كه‌ تو را دوست‌ دارد، از تو انتقاد می‌كند و

كسی‌ كه‌ با تو دشمنی‌ دارد، از تو تعريف‌ و تمجيد می‌كند.

روزگار

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/40-1.jpg

معشوقه اي پيدا كرده ام به نام روزگار

اين روزها مرا در آغوش خويش

سخت به بازي گرفته است

بازی سرنوشت مرا در تنهایی و بغض خود رها نمیکند و دردهایم در این بازی بیشتر و بیشتر می شود.