رسیدن به خدا

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/111.jpg

برای رسیدن به خدا ، نه کتابی نیازاست و نه راهنمایی
فقط کافی است: شعاع مهربانیت را روز به روز بیشتر کنی ،
آنقدر که روزی بتوانی همه را در آن جای دهی ،
آن وقت تا خدا فاصله ای نیست . . .

تنهایی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/36.jpg

چه درونم تنهاست و در این تنهایی

شاخه ی خشک نگاهم گل چشمانت را می جوید

در تنهایی خود به دنبال گوشه چشمی از نگاهت هستم تا عشق خود را با تو تقسیم کنم.

تعریف و انتقاد

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/229.jpg

كسی‌ كه‌ تو را دوست‌ دارد، از تو انتقاد می‌كند و

كسی‌ كه‌ با تو دشمنی‌ دارد، از تو تعريف‌ و تمجيد می‌كند.

روزگار

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/40-1.jpg

معشوقه اي پيدا كرده ام به نام روزگار

اين روزها مرا در آغوش خويش

سخت به بازي گرفته است

بازی سرنوشت مرا در تنهایی و بغض خود رها نمیکند و دردهایم در این بازی بیشتر و بیشتر می شود.