غم نبودنش

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/15.jpg

خدایا غم نبودنش در کنارم
انگار موج  سر به فلک کشیده ای است
که بر ساحل قلبم میخورد و کم کم ویرانش میکند

عاشقی تنها را می شود در این تصویر دید که با یاد و خاطره ی معشوقه اش به ساحل اومده و با خیره شدن در درون آب به دنبال پیدا کردن خاطره ای از اوست.

فراموشی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/13.jpg

بـرای فراموشی تـو
هـیـچ راهی
ندارم
به هر راهی که می روم
روزی با تو رفـته بودم…

عاشقی که در اوج دورانش با معشوق خود خاطرات بسیاری دارد ولی نمی دانست که این کوله بار خاطرات همچون ابری همواره بر زندگی اش سایه خواهد انداخت.

 

دریای چشمانت

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/12.jpg

کاش می شد در سایه ی مژگانت
لحظه ای هر چند کم به تماشای دریای خوشرنگ چشمانت می نشستم

معشوقه ای که تنها در آرزوی دیدار چشمان عاشق خود است و این آرزو به بزرگترین حسرت زندگی اش تبدیل گردیده است.

 

موهات

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/11.jpg

دوباره تو باد موهاتو رها کن
منو راهی شب قصه ها کن

عاشق همواره دوست دارد گیسوان یار خود را به شکلی پریشان و در حرکت میان باد ببیند و این را از معشوقه اش طلب می کند.

خواب

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/10.jpg

چند شبیست كه بی اجازه
به خوابم می آیی
خوابم را رنگی میکنی
ولی روزم را سیاه …!

همواره شبانه روز به تو می اندیشم به این امید که شبانه باز هم تو را در خواب ببینم و دوباره حالم بشود همان که دیروز بود بدتر از قبل ……

 

زیبایی چشمانت

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/8.jpg

اندوه من اینست ، که در دفتر شعرم
یک بیت ، به زیبایی چشم تو ندارم

چشمان یار برای معشوقش همواره همچون ستاره ای درخشان در آسمان تنهاییش است و با آن همچون مشعلی از تنهایی هایش به سمت روشنایی و خوشبختی می رود.

تو

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/5.jpg

“ ﺷﻤﺎ ”
ﮔﺮﭼﻪ ﻭﺍﮊﻩ ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ ﺳﺖ
ﻭﻟﯽ
“ ﺗﻮ ” ﺷﺪﻥ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍهد
که تو داری . . .

احساس صمیمیتی که بعد از آشنایی به دو نفر انسان عاشق ایجاد می شود نه تنها خارج از محدوده ی احترام نیست بلکه اوج عزت و بزرگی است

پاییزتون قشنگ

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/Screenshot_2016-09-22-12-23-119.jpg

امسال

از پاییز نمی ترسم

از عصر خیابان ولیعصر

از هواهای دو نفره

امسال

قول دادی با چشمانت

نیمه ی پر پاییز را نشانم بدهی…

 

میدانم پاییز امسال می آیی و باهم بهترین پاییز را می سازیم من و برگ های رنگی منتظرت هستیم

بن بست

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/2.jpg

من به بن بست نرسیدم راهمو کج کردم
با تو مشکلی ندارم با خودم لج کردم
دنبال راه فرارم ازتو  نه از این جا
می دونی فایده نداره بسه دیگه رویا ….

عاشقی که در میان راه به مسیر سختی بر میخورد و مجبور به تغییر مسیرش شده اما نمی خواهد دل معشوق خود را بشکند.