تنهایی

عکس مکس

پیدا کردن عشق زندگی و تنهایی های قبل از آن که با حضور شخص دیگر عاشقی و شروع شده و ظلمت تنهایی از بین رفته است.

ادامه خواندن “تنهایی”

شب و روز در چند جمله

عکس مکس

توضیح بسیار زیبایی از نظام خلقت هستی و ناتوانی در کذب پروردگار طلوع و غروب خوشید همچنین وجود شب و روز در چند جمله زیبا و مثال زدنی.

ادامه خواندن “شب و روز در چند جمله”

توبه عاشقان

عکس مکس

لذت های دنیا با کوچکترین اتفاقی از بین می رود، زندگی در این دنیا با مرگ خاتمه پیدا می کند و عشق حساس ترین اتفاق در این دنیاست که باید از حس خوبه آن به خوبی مراقبت کرد.

ادامه خواندن “توبه عاشقان”

انتقام نیلوفر

کانال عکس مکس

سختی های زندگی می تواند شما را در برابر دیگر افرادی که کمتر تلاش کرده اند مقاوم کند و دشواری ها برای شما بی معنی باشد.

ادامه خواندن “انتقام نیلوفر”