انتقام نیلوفر

کانال عکس مکس

سختی های زندگی می تواند شما را در برابر دیگر افرادی که کمتر تلاش کرده اند مقاوم کند و دشواری ها برای شما بی معنی باشد.

ادامه خواندن “انتقام نیلوفر”