لذت زندگی و خوشبختی و قدرت

1159

امواج زندگی را بپذیر؛

حتی اگر
گاهی
تورا به عمق دریا ببرند
آن ماهی آسوده
که بر سطح دریا میبینی
مرده است…
@axmax98

 

 

1161

اگر می خواهی خوشبخت باشی
برای خوشبختی دیگران بكوش؛
زیرا آن شادی كه ما به دیگران می دهیم
به خود ما بر می گردد
@axmax98

 

 

1162

اگـر در مـسـیـر تـمـایـز بـاشـی
از انجام هر کاری
که دیگران از انجام آن
هراس دارند لـذت مـی‌بـری .
@axmax98

 

 

1163

به خداوند خوش ‌بین باش
زیرا هرکس به پرودگـار
خوش‌ بین باشد خداوند
طبق گمان او رفتار می‌ کند
@axmax98

 

 

1164

فراموش نکن

عطر حرفهایمان هر چه باشد
تند و تلخ، گرم و شیرین

آرام و روح نواز ، ما را
در خاطره ها به یاد می آورد
@axmax98

 

 

1168

اگر بی‌ هدف از خواب بیدار شدید..

بهتر است برگردید و بخوابید…

وگرنه آینده تان را خرابتر میکنید
@axmax98

 

 

1169

ترسوها هیچوقت شروع نمی‌کنند…

ضعیف‌ ها هیچوقت تمام نمی‌کنند….

قوی‌ ها هیچوقت بیخیال نمی‌شوند.
@axmax98

قدرت و جرات

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2017/01/94.jpg

برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه، قدرت و جرات لازم است . وگرنه هر ماهی مرده ای هم
می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند.