شعر عاشقانه

شعر عاشقانه

با لشکرت چه حاجت
رفتن به جنگ دشمن…
تو خود به چشم و ابرو
بر هم زنی سپاهی!

@axmax98

زندگی شاد

زندگی شاد

شادمان ترین مردم
بهترین چیز ها را در زندگی ندارند
بلکه بهترین برداشت را از زندگی دارند
@axmax98

لبخند بزن

لبخند بزن
لبخند بزن

زندگی کن

لبخند بزن

کاری به ساعت و ثانیه ها نداشته باش

خودتو رها کن

آروم و منطقی

هر ساعتی که هست ، هر جایی که هستی

یه لبخند کوچیک

میتونه گاهی آرامشی باور نکردنی برامون به ارمغان بیاره

پس

چشماتو ببند و یه لبخند بزن

آرامش ، همین نزدیکی است ، با تمام وجود درکش کن

اختصاصی از : axmax98.ir

عشق یعنی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/43.jpg

عشق یعنی

من باشم و تو

و لبخندی …

که از سرِ شیطنت بر لبانم می نشانی

شادی هایی که در کنار یکدیگر داریم و لبخند زیبایی که از کارهای همدیگر بر لب داریم عشق را در بینمان بوجود آورده است.

بدهکارم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/88-1.jpg

به تو بدهکارم
دست کم یک جان ، برای هر لبخند . . .

عجب لبخند زیبایی داری که با هر بار لبخند زدنت تیری بر قلب مرضم می نشانی این رسم عاشق کشی را از که آموخته ای.

بدهکار

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/88.jpg
عکس نوشته

به تو بدهکارم
دست کم یک جان ، برای هر لبخند . . .

عجب لبخند زیبایی داری که با هر بار لبخند زدنت تیری بر قلب مرضم می نشانی این رسم عاشق کشی را از که آموخته ای.

هرگز

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/91.jpg

هرگز برای کسی که شما را اذیت می کند گریه نکنید… در عوض لبخند بزنید و به او بگویید، ممنون بخاطر اینکه به من فرصت دادی تا کسی بهتر از تو را پیدا کنم!