پاییز

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/28.jpg

بازم یه پاییز دوباره بارون
هجوم فکرت همون خیابون
دوباره دلشوره ی تورو دارم

پاییز فصل عاشقانه ها و عشاق است که در آن قدم زدن روی برگ های زرد و خشک درختان آن هم با کسی که دوستش داری بهترین خاطرات را خواهد ساخت.

پاییزتون قشنگ

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/Screenshot_2016-09-22-12-23-119.jpg

امسال

از پاییز نمی ترسم

از عصر خیابان ولیعصر

از هواهای دو نفره

امسال

قول دادی با چشمانت

نیمه ی پر پاییز را نشانم بدهی…

 

میدانم پاییز امسال می آیی و باهم بهترین پاییز را می سازیم من و برگ های رنگی منتظرت هستیم

پاییز در راه است

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/Screenshot_2016-09-22-00-33-001.jpg

پاییز در راه است

ابرها کم کم می آیند

کوچه ها یک بند می خندند

خیابانها پر از عاشقانه

و پاییز را بیش از آنچه که هست

دوست داشتنی میکند

یک موسیقی آرام بخش که صدای

خش خش برگ های زیر قدمت باشد