می ترسم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/42.jpg

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد

بوی تنت را بگیرد

آغوشت را از من بگیرد

چه احساس مبهمی است حسادت !

ترس از دست دادن معشوقه خود و خیانت او در برابر عشقش که می توان گفت بدترین حس در دوران عاشقی می باشد

عاشقی و تنهایی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/197.jpg

وقتی همه رو شبیه اون میبینی یعنی “” عـــاشـــــــــــــــــــــــقی “” ….

وقتی اونو شبیه همه میبینی یعنی “” تنــــهایــــــــــــــــــــی …!!!

دوری و دوستی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/52.jpg

ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ : “ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺳــــﺘﻲ”
ﻳﺎ ﻃﻌــــﻢ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻧﭽﺸﻴـﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻳﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﻭﺭﻱ ﻧﮑﺸﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ . . .

از تمام اتفاقات اطرافم بهانه جویی می کنم ولی همه بهانه ام نبود تو در کنارم است. در کنارت که باشم از هر بلایی هم برایم پیش بیاید بهانه ای ندارم.

داغ

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/300.jpg

یک خم شده ، یک خمیده را می فهمد
ماتم زده غم کشیده را می فهمد

تنها فقط آن کسی که داغی دارد
حال دل داغ دیده را می فهمد